Mikä rekrytoinnin ratkaisu sopii yrityksellenne parhaiten?

Antonio Mikkonen 6.4.2021

Rekrytointi on aina enemmän kuin vain työpaikkailmoituksen julkaiseminen ja hakijoista sopivimman henkilön valitseminen. Rekrytointi on tulevaisuuden rakentamista ja turvaamista - ja siinä epäonnistuminen tulee kalliiksi. Se kannattaa siis tehdä huolella. Mutta miten? Kokosimme alle erilaiset rekrytoinnin ratkaisut, joista voit tunnistaa tilanteeseenne sopivimman.

Perinteinen rekrytointi

Jos osaajia löytyy työmarkkinasta ja yrityksenne pystyy sitoutumaan työntekijän palkkaukseen pitkäjänteisesti, voi perinteinen rekrytointi olla yrityksellenne paras ratkaisu. Rekrytoinnin voi hoitaa itse alusta loppuun tai sen voi ulkoistaa kumppanille osin tai kokonaan yrityksenne resursseista tai osaamisesta riippuen.
Perinteinen rekrytointiprosessi rakentuu osaamistarpeen määrittelystä, rekrytointimarkkinoinnista, hakemusten läpikäynnistä, esikarsinnasta, mahdollisesta videohaastattelusta, 1-3:sta haastattelukierroksesta, soveltuvuustesteista ja/tai henkilöarvioinnista, valinnasta ja työsopimusneuvotteluista - jatkuvaa hakijaviestintää unohtamatta.
Rekrytoinnin haastavuuden määrittelee haettava profiili, kyseisten osaajien määrä työmarkkinoilla, työnantajamielikuva (haasteineen tai vahvuuksineen), työpaikan sijainti ja haettavien positioiden määrä.

Päätöstä tehdessä arvioi ainakin nämä asiat:

  1. Onko aikaa varmasti riittävästi käytettävissä kaikilta rekrytointiin tarvittavilta henkilöiltä ja onko heillä riittävä osaaminen oikean osaajan tunnistamiseen?
  2. Ovatko rekrytoinninjärjestelmät ajan tasalla sekä hakijalle että rekrytoijalle?
  3. Tunnetteko hakijajoukon odotukset ja käyttäytymisen?
  4. Onko hakukokemus ja -prosessi varmistettu sujuvaksi?
  5. Hallitsetteko rekrytointimarkkinoinnin?
  6. Tarvitaanko harjoitustehtäviä tai soveltuvuustestejä?

Suorahaku eli head hunting

Kun vapailla markkinoilla osaajia ei ole ja heidät pitää houkutella työnantajalta toiselle, suorahaku voi olla tehokas ratkaisu. Suorahakua on perinteisessti hyödynnetty ylimmän johdon rekrytoinneissa, mutta suorahaku on tänä päivänä jo hyvin yleinen rekrytointitapa myös asiantuntijarooleissa. Suorahaussa kumppaniyrityksen konsultti etsii tehtävään sopivimmat osaajat markkinasta ja kontaktoi heidät. Suorahaun rinnalla voidaan halutessa käyttää myös avointa ilmoitushakua näin haluttaessa. 

Osaajan kouluttaminen koulutusohjelman kautta

Kun osaamista ei työmarkkinassa ole riittävästi tai sopivia henkilöitä ei löydy edes suorahaulla, rekrytointiin tähtäävät koulutusohjelmat voivat ratkaista haasteen. Tällöin osaamisen voi oppia kohtuullisella lisäkoulutuksella, joka toteutetaan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Eri aloille tarjolla olevat koulutusohjelmat yhdistävät työssäoppimisen ja koulutukset. Ohjelmat kestävät yleensä noin puoli vuotta ja ovat usein myös työhallinnon tukemia työvoimakoulutuksia.
Koulutusohjelmia löytyy niin asiantuntija-aloille (esim. IT, digimarkkinointi, taloushallinto) kuin teollisuuden, rakennuksen ja logistiikan aloille. Myös oppisopimuskoulutus voi olla vaihtoehto uuden osaajan kasvattamiseen.

Henkilöstövuokraus

Kun haluatte hoitaa rekrytoinnin tehokkaasti ja nopeasti, henkilöstövuokraus saattaa olla yrityksellesi oikea ratkaisu. Tällöin pystytään valmistautumaan esimerkiksi kysynnän vaihteluihin ja tarjoamaan joustavia työskentelytapoja rekrytoitaville. Henkilöstövuokraus tarjoaa vaihtoehtoja osa-aikaisista ja määrä aikaisista työsuhteista toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin. Henkilöstövuokrauksessa kumppani hoitaa rekrytoinnin alusta loppuun, vastaa työnantajan velvollisuuksista sekä kuluista, ennakoi asiakasyrityksen työvoimatarvetta yhdessä asiakkaan kanssa sekä kantaa vastuun mahdollisista muutostilanteista.

Fennia rekrytoi kokonaisen tiimin palvelukokemusta parantaakseen.

HR-konsultointi

Kun yllättävä tilanne iskee tai HR-yksikkönne kaipaa uudenlaista kokemusta ja näkemystä, voi HR-konsultointi olla oikea ratkaisu. Konsultit työskentelevät asiakasyrityksen organisaatiossa osana yrityksen työyhteisöä, mutta lisäksi heillä on tukenaan kattavat rekrytointi- ja HR-ammattilaisten verkostot. HR-konsultin voi palkata joustavasti vakituiseen, projektiluontoiseen tai osa-aikaiseen tarpeeseen. HR-konsultti voi hoitaa yrityksessä myös rekrytoijan roolia, jolloin rekrytointiprosessit ovat alusta loppuun osaavan ammattilaisen käsissä.

Kansainvälinen rekrytointi ja relocation

Tänä päivänä työmarkkinat ovat kansainväliset.Toimialasta ja roolista riippumatta, osaajia kannattaakin etsiä myös ulkomailta. Kansainvälinen rekrytointi voi tarkoittaa toisesta maasta etänä Suomeen tehtävää asiantuntijatyötä kuin myös eri alojen osaajien palkkaamista ulkomailta Suomeen asumaan ja työskentelemään (relocation). Kansainvälinen rekrytointi on jo arkipäivää monilla toimialoilla, kuten:


- Asiantuntijatyössä
- Asiakaspalvelutyössä
- Myyntitehtävissä
- Rakentamisen tehtävissä
- Teollisuuden eri aloilla 

Mikäli kansainvälinen rekrytointi tuntuu haastavalta vaihtoehdolta, kannattaa siihen ottaa tueksi kumppani. Kumppanin kansainväliset verkostot sekä omat maayksiköt auttavat rekrytoinnissa. Lisäksi kumppanin relokaatiopalvelu auttaa työntekijäsi saapumista Suomeen joka vaiheessa työluvista kotoutumiseen.

Ulkoistamisratkaisut 

Kun yrityksenne haluaa keskittyä ydinliiketoimintaan ja tarvitsee kokonaisvaltaista erityisosaamista esimerkiksi asiakaspalvelun, rekrytoinnin, myynnin tai logistiikan osalta, voi ulkoistaminen olla kaivattu ratkaisu henkilöstön löytämiseen. Ulkoistaa voit joko osin tai kokonaan esimerkiksi rekrytoinnin asiantuntijatiimin tai kokonaisen asiakaspalvelun tehoyksikön. 

Ulkoistus suunnitellaan ensimetreiltä alkaen yhdessä. Se takaa oikeanlaisen osaamisen, skaalautuvan palvelutuotannon ja kustannustehokkaat lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. Ulkoistusratkaisu varmistaa, että sekä palvelutuotanto ja prosessin kehittäminen sekä rekrytointi, työsuhde, että tiimin johtaminen hoidetaan kumppanin avulla alusta loppuun. 
Mikä on teidän yrityksenne tilanteeseen sopivin rekrytoinnin metodi?